បែកធ្លាយទៀតហើយនូវសកម្មភាពថត TV series របស់ The Falcon and the winter soldier

0
212

បែកធ្លាយទៀតហើយនូវសកម្មភាពថត TV series របស់ Marvel, The Falcon and the winter soldier ដែលបានបង្ហាញពីរូបរាងនិងមុខមាត់តួអង្គថ្មីគឺ U.S. Agent។

U.S. Agent គឺជាអ្នកណា?

ឈ្មោះពិតរបស់គេគឺ John Walker, គេគឺជាភ្នាក់ងារដែលរដ្ឋាភិបាលទុកចិត្តអោយជំនួសដំណែងរបស់ Captain America ក្រោយពេលដែលគាត់ចាស់ទៅ។ នេះបង្ហាញថាសត្រូវរបស់ Sam / Falcon មិនមែនមានតែ Zemo នោះទេ ហើយវាកាន់តែធ្វើអោយយើងមានអារម្មណ៍ថា ចង់មើលរឿងនេះឆាប់ៗតែម្ដង។

ចាំមើលថាភាពចម្រូងចម្រាសនៃអ្នកដែល Steve ជឿទុកចិត្ត និងអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលជឿទុកចិត្ត ឈានដល់កម្រិតណាទៅ? ពោតផ្ទុះនឹងស្រាវជ្រាវបន្តរពីសាវតារបស់ U.S. Agent មួយនេះមកចែកជូនពោតបរិស័ទនៅពេលក្រោយ…

By admin Robin
#ពោតផ្ទុះ

បញ្ចេញមតិដោយគោរពសិទ្ធ និង ស្ថាបនា