ធ្លាប់តែឃើញតែងមុខអាក្រក់ តាមពិតសម្រស់តារាទាំងនេះស្អាតៗណាស់

0
252

ធ្លាប់តែឃេីញតួ​ ខ្មោច​ បិសាច​ ទាំងនេះក្នុងរឿងគួរអោយរន្ធត់ព្រឺព្រួច​ លូវយេីងមកគយគន់សម្រស់ពិត​របស់ពួកគាត់ម្ដងមេីល។ តាមពិតវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ ក្នុងការតុបតែងមុខនិងរាងកាយអោយមើលទៅដូចសត្វចម្លែកពិតៗបែបនេះ ត្រួវចំណាយពេលរាប់ម៉ោងឯណោះ

Zoe Saldana តួ​ Neytiri ក្នុងរឿង​ Avatar

Simon Pegg តួ​ Unkar Plutt ក្នុងរឿង​ Star Wars: The Force Awakens

Brian Prince ក្នុងរឿង​ The Predator

Sofia Boutella ក្នុងរឿង​ The Mummy

Jemaine Clement តួ​ Boris The animal ក្នុងរឿង​ Men In Black 3

Bonnie Aarons ក្នុងរឿង​ The Nun

Xan Angelovich ជាតារាម៉ូឌែល​ ជាតួ​ Hero Walker ក្នុងរឿង​The Walking Dead

Takako Fuji ក្នុងរឿង​ The Grudge

Sheri Moon Zombie ក្នុងរឿង​ The Lords of Salem

Bill Skarsgård តួ​ Pennywise ក្នុងរឿង​ IT

Vladimir Furdik តួ​ The Night king ក្នុងរឿង​ Game Of Thrones

Tom Fitzpatrick តួ​ The Bride in black ក្នុងរឿង​ Insidious 2 និង​ Insidious 3

Jonathan Breck ក្នុងរឿង​ Jeepers Creepers

Eric Bana​ តួ​ Nero ក្នុងរឿង​ Star Trek

Idris Elba តួ​ Krall ក្នុងរឿង​ Star Trek

Doug Jones តួ​ Amphibian Man ក្នុងរឿង​ The Shape of Water

Roberto Campanella តួ​ The Janitor ក្នុងរឿង​ Silent Hill

JackieEarle Haley តួ​ Freddy ក្នុងរឿង​ A Nightmare on Elm Street

Sofia Boutella តួ​ Jaylah ក្នុងរឿង​ Star Trek Beyond

Paul T. Taylor

Taika Waititi តួ​ Korg ក្នុងរឿង​ Thor: Ragnarok គាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះផងដែរ

Delphine Chanéac តួ​ Dren ក្នុងរឿង​ Splice

AndrewBryniarski តួ​ Leatherface ក្នុងរឿង​ The Texas Chainsaw Massacre

Helena Bonham Carter តួ​Ari ក្នុងរឿង​ Planet of the Apes

Ken Kirzinger ក្នុងរឿង​ Freddy vs. Jason

Bonnie Morgan តួខ្មោចក្នុងរឿង​ Rings

បញ្ចេញមតិដោយគោរពសិទ្ធ និង ស្ថាបនា