ក្រុម Young Avengers ដែលគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង Phase 4 នៃចក្រវាល MARVEL

0
418

មកទល់ឥឡូវនេះ Marvel ខិតកាន់តែជិតក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្រុម Young Avengers ជំនាន់ថ្មីទី ១។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតួអង្គ Young Avengers ជាច្រើនដែលគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង​ Phase ទី ៤ នៃពិភព Marvel ដោយមានខ្លះបានបង្ហាញមុខរួចហើយតាំងពី Phase មុនៗមកម្ល៉េះ។

Stark ( Iron Man ), Steve ( Cap ), Natasha ( Black Widow ) សុទ្ធតែទៅអស់ហើយ អញ្ចឹងហេតុការណ៍មហន្តរាយក្រោយៗ សង្ឃឹមលើប្អូនៗទាំងអស់នេះហើយ។

Admin: Nolan
#ពោតផ្ទុះ_PopcornKH

បញ្ចេញមតិដោយគោរពសិទ្ធ និង ស្ថាបនា