សង្ខេបខ្លី! រឿង Bumblebee

0
1026

រឿង Bumblebee នេះជាប្រភេទរឿងមនុស្សយន្តដែលជាខ្សែស្រឡាយនៃរឿង Transformers របស់ផលិតកម្ម Paramount Pictures ដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ 🤖 🚘 ❤។

រឿង Bumblebee នេះនឹងនិយាយទៅកាន់ឆ្នាំ ១៩៨៧ ដោយរៀបរាប់ពី Bumblebee ដែលកាលនោះគេគ្រាន់តែជាឡានម៉ាក Volkswagen Beetle ឡេីងកញ្ចាស់មិនមែន Chevrolet Camero ឡូយៗដូចឥលូវទេ 😂 😂។

រឿងនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲឃេីញនូវភព Cybertron (Fans Transformers នឹងស្គាល់) ហេីយ Bumblebee នឹងប្រឈមមុខនឹងពួក Decepticons ដែលមាន Shatter ជាប្រភេទឡាន Plymouth Satellite និង Dropkick ជាប្រភេទឡាន AMC Javelin 😲 😲។

សម្រាប់ Fans WWE កុំភ្លេចណា រឿងនេះមានតួអង្គ John Cena ផងដែរហេីយថែមទាំងមានតួ Hailee Steinfeld ទៀត 😂 😂 តែអត់មានតួ Mia Khalifa ទេណា ៕

_Admin Groot ✌ ✌
#_ផេកពោតផ្ទុះ 🌽 💥

បញ្ចេញមតិដោយគោរពសិទ្ធ និង ស្ថាបនា