អត្ថបទពេញនិយម

Isaiah ឬស្គាល់ជា The Original Black Captain America បានលេចខ្លួនចេញនារឿងភាគ The Falcon and...

Isaiah ឬស្គាល់ជា The Original Black Captain America 🍿 💥 Isaiah ក៏ជា Super Soldier ម្នាក់ដែល Hydra ខ្លាចរញឺតមិនចង់លឺសូម្បីតែឈ្មោះដូច Steve Rogers អញ្ចឹង!!! ក្នុងសម័យសង្រ្គាមសុីវិលរវាងប្លុកកូរ៉េទាំងពីរ, Bucky ត្រូវបាន Hydra លាងខួរក្បាលឲ្យក្លាយជាឃាតករ រួចបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើ សកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរ។ គ្រានោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាត់កម្លាំងទៅចាត់ការ...