អត្ថបទពេញនិយម

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 

  Star Wars ជាវណ្ណកម្មមួយដែលបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាំងពីទស្សវត្សន៍ទី ៧០ ដែលទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច តែសម្រាប់ប្រជាជាតិអាសុី មានភាគតិចណាស់ដែលនិយម និងចូលចិត្តខ្សែភាពយន្តបែបស្រមើ ស្រមៃមួយនេះ វាអាចមកពីកត្តារូបភាព និងការតុបតែងមួយដែលមិនសូវត្រូវចិត្តយើងនៅអាសុី តែជាមួយនឹងសាច់រឿងដ៏ល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យភាពយន្តនេះទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅសហភាពអឺរ៉ុប ក៏ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិចខ្លួនផ្ទាល់ ។ មិនតែប៉ុនោះ Star Wars នឹងនាំឈុតឆាកប្លែកៗជាច្រើន រវាងការធ្វើសង្រ្គាមនៅលើពិភព លំហកាឡាក់សុី នឹងពភពប្លែកៗជាច្រើនជាមួយ super hero...