អត្ថបទពេញនិយម

Captain Marvel 2 អាចនឹងមានវត្តមាន X-Men ចូលរួមក្នុងនោះ !

⭐⭐⭐⭐ ----------------===========---------------- ខណៈពេលដែលខាង Marvel មិនទាន់បានធ្វើការប្រកាសនៃដំណើរសាច់រឿងបន្តរបស់ អតីតអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំង​ " Captain Marvel 2 " នៅក្នុង Phase 4 ក៏ដោយ។ប៉ុន្តែដោយយោងតាមព៌ត័មានចចាមអារ៉ាមជាច្រើនបានបង្ហាញនិងលើកឡើងថា Marvel Studios មិនទាន់បង្ហាញCaptain Marvel 2នៅក្នុងPhaseណាមួយនៃអនាគតរឿង MCU បន្ត ក៏ព្រោះតែខាង Marvel កំពុងតែរៀបចំសាច់រឿងរបស់ នារីគូថស្វិត...